Францішкане ў Беларусі
Паўстанне ў 1209 годзе Ордэну Меншых Братоў святога Францішка было сапраўды значнай падзеяй у Каталіцкім Касцёле. Ад самага пачатку пазначалася яно інтэнсіўным развіццём, паўсюль там, дзе людзі былі спрагнёныя “супакою і дабра”. Ужо ў XIII стагоддзі ордэн налічваў больш за 1500 кляштараў у 34 правінцыях, што ў сваю чаргу дзяліліся на кустодыі. Найбольш канвентаў паўставала на тэрыторыі Італіі, Францыі ды Германіі. Поўныя місійнага запалу, браты дабраліся ажно да Кітаю і татарскіх земляў. Асізскі Бедачына марыў несці Евангелле да ўсіх, а яго браты дапамагалі той мары здзяйсняцца.
"Натуральна было б стварыць братэрства, якое жыло б сярод ycix, як мінарыты, i ведала б людзей, як яны..."

У. Караткевіч

Ордэн адзначаўся моцнай вітальнасцю ды крэатыўнасцю: ад паслугі санктуарыяў да прапаведніцтва, ад навуковых асяродкаў па місійную дзейнасць. Здаецца, не было такой сферы ў жыцці Касцёла, якую б браты не напоўнілі нанова евангельскім зместам у францішканскім стылі.

Францішканскія місіянеры трапілі таксама на тэрыторыю Літвы, якая апошняй з еўрапейскіх дзяржаваў прыняла хрысціянства. Пра іх місійную дзейнасць сведчаць нешматлікія крыніцы. У 1253 годзе хэлмінскі біскуп Гайндрых на загад папы Інакенція IV каранаваў Міндоўга. Ахрышчаны з жонкаю і двума сынамі той, аднак, праз 10 год вярнуўся да паганства. У позніх часах панавання Гедыміна (каля 1275-1341) францішкане ўжо мелі свае кляштары ў Вільні ды Наваградку.Сам князь, застаючыся язычнікам
Пры двары князя спаўнялі паслугу пісараў і дарадчыкаў, а таксама неслі сакрамэнтальную паслугу калоніі хрысціянскіх купцоў, рыхтуючы грунт да навяртання ўсёй Літвы. Сам хрост Літвы ў значнай меры быў плёнам місійнай працы францішканаў. Каралева Ядвіга мела прасіць генерала францішканскага Ордэну выслаць 2000 братоў для распаўсюду хрысціянскай веры і была гатовая ўзяць шлюб з Ягайлам пад умоваю, што ён прыме хрост і дазволіць Княству Літоўскаму прыняць хрысціянства.
Менавіта францішкане – калі верыць гістарычным крыніцам – падрыхтавалі да хросту будучага караля Уладзіслава Ягайлу разам з яго братамі ў 1386 годзе. У хуткім часе кароль Ягайла высылае на Літву вялікую колькасць францішканаў, валодаючых мясцовай мовай.
фрагмент аправы Серафіцкага Імшалу з 1687 г.
Preliminaries is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of pages.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
It's very easy to be different, but very difficult to be better
UP TITLE
We’re here to put a dent in the universe. Otherwise, why else even be here?
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Made on
Tilda